Informatyka i telekomunikacja w praktyce

Zapraszamy do odbycia stażu lub praktyki zawodowej w firmie WEBTEAM

      Oferujemy płatne staże i praktyki zawodowe , w ramach których uczniowie i studenci zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na wykorzystanie ich dotychczasowej wiedzy, a także poszerzą swoje kwalifikacje i zwiększą kompetencje.

W ramach stażu można:

  • Uczestniczyć w tworzeniu zaawansowanego rozproszonego sytemu informatycznego od podstaw i brać czynny udział w kolejnych etapach jego tworzenia od projektu, poprzez implementację, testy i wdrożenie.
  • Brać udział we wdrożeniu zaawansowanego systemu telekomunikacyjnego klasy PBX, analizować wymagania klienta, dostosowywać konfigurację, instalować i konfigurować sprzęt.
  • Integrować różne rozwiązania telekomunikacyjne i informatyczne w celu wytworzenia jak najbardziej przyjaznego środowiska pracy firm poprzez implementację interfejsów wymiany danych, konwersję formatów danych, tworzenie mechanizmów komunikacyjnych.
  • Dobierać i wdrażać rozwiązania pozwalające na lepsze zarządzanie infrastrukturą IT poprzez optymalizację konfiguracji serwerów, tworzenie skryptów automatyzujących i monitorujących pracę, optymalizowanie konfigurację sprzętu i oprogramowania.
  • Aktualizować i rozwijać serwisy internetowe firmy, tworzyć profile w serwisach społecznościowych, dostosowywać system CMS, optymalizować strukturę serwisów wpływać na ich pozycjonowanie.
  • Nasz sukces możliwy jest dzięki stałemu poszerzaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie informatyki, a także dzięki temu, iż zespół naszej firmy składa się z młodych osób o szerokich horyzontach wiedzy i zainteresowań.

Zapraszamy do naszego zespołu !!!