Nasza oferta obejmuje:

 • Instalacja i aktualizacja sytemu operacyjnego
 • Aktualizacja sterowników
 • Konfiguracja standardowego oprogramowania
 • Instalacja wymaganego oprogramowania firmowego
 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Zarządzanie zasobami plikowymi
 • Konfiguracja i utrzymanie dostępności usług
 • Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń
 • Diagnostyka sprzętu komputerowego
 • Wymiana podzespołów
 • Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna
 • Zasobów zgromadzonych na serwerach
 • Wskazanych zasobów sieciowych
 • Baz danych w tym Systemów Finansowo-księgowych  i kadrowo-płacowych
 • Korespondencji i kontaktów
 • Konfiguracji urządzeń sieciowych i peryferyjnych
 • Wszelkich istotnych plików i danych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji i sieci
 • Weryfikacja uprawnień dostępu do sieci
 • Zapewnienie połączenia internetowego
 • Konfiguracja sieci VLAN
 • Konfiguracja sieci przewodowej
 • Konfiguracji sieci bezprzewodowej
 • Przygotowanie tuneli VPN
 • Ustawienie parametrów dostępu z domu i innych miejsc
 • Przygotowanie usług terminalowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji i dostępu do danych
 • Instalacja i konfiguracja na komputerach
 • Rejestracja ilości wydruków dla poszczególnych użytkowników
 • Zarządzanie uprawnieniami do drukarek
 • Konfiguracja parametrów i zasobów dla skanowania
 • Rejestracja licencji i używanego oprogramowania
 • Weryfikacja czasu ważności licencji
 • Negocjacja cen aktualizacji licencji
 • Analiza umów i zleceń
 • Przygotowanie technicznych warunków świadczenia usługi
 • Reprezentacja interesów firmy/instytucji w stosunku do podmiotów trzecich