• Przeprowadzenie analizy potrzeb
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Opracowanie koncepcji systemu
 • Dobór metodologii prowadzenia projektu
 • Opracowanie scenariuszy testowych
 • Budowa modelu danych
 • Utworzenie struktur bazy danych
 • Programowanie funkcji bazy danych
 • Wdrożenie mechanizmów walidacji i spójności danych
 • Kodowanie systemu
 • Przygotowanie interfejsu użytkownika
 • Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa
 • Integracja z bazą danych
 • Prowadzenie procesu wdrożenia
 • Przygotowanie mechanizmów wymiany danych, szablonów wydruków i raportów
 • Testy przedprodukcyjne
 • Testy produkcyjne i uruchomienie
 • Szkolenia
 • Utrzymanie ciągłości pracy
 • Modyfikacje funkcjonalności i mechanizmów
 • Optymalizacja procesów i wydajności
 • Rozwój funkcji i możliwości systemów
 • Integracja i wymiana danych z innymi systemami