• Współpraca z wykonawcami budów i remontów
 • Projekty Sieci komputerowych oraz infrastruktury teletechnicznej 
 • Projekty Systemu monitoringu CCTV
 • Projekty systemów SWiN
 • Dostawa i instalacja elementów pasywnych
 • Punkty zasilania
 • Szafy, panele krosownice, okablowanie
 • Krosownice światłowodowe
 • Aktywne elementy sieciowe
 • Zasilanie awaryjne
 • Realizacja tras kablowych, poziomych i pionowych
 • Montaż gniazd i paneli
 • Pomiary i certyfikacja 
 • Instalacja tras kablowych
 • Instalacja czujek PIR wewnętrznych i zewnętrznych
 • Konfiguracja central alarmowych i systemów powiadamiania
 • Instalacja sygnalizatorów i manipulatorów
 • Instalacja okablowania
 • Dostawa rejestratorów i kamer
 • Konfiguracje i wdrożenia
 • oświetleniem
 • Roletami
 • Systemami projekcyjnymi
 • Klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania
 • Domofony
 • Rejestracja czasu pracy
 • Systemy nagłośnienia
 • Kontroli dostępu