Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEBTEAM telekomunikacja sp z. o. o z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 122c 41–219. 
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected] 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników oraz administratora danych. 
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach wykonania oferty bądź zgłoszenia awarii do momentu wycofania zgody. 
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.