• Przygotowywanie koncepcji funkcjonalno-użytkowych
 • Realizacja projektów budowalnych
 • Realizacja projektu części aktywnej i rozpływu włókien
 • Realizacja projektów wykonawczych
 • Paszportyzacja sieci
 • Prowadzenie sieci na podbudowie słupowej
 • Prowadzenie sieci w istniejącej kanalizacji
 • Budowa kanalizacji i rurociągów kablowych
 • Wykonywanie prac dodatkowych, przewierty, przeciski, nabudowywanie studni, posadowienia słupów
 • Przygotowanie warunków formalnych do posadowienia punktu
 • Lokacja szaf  i słupków
 • Przygotowywanie przyłączy energetycznych światłowodowych
 • Uzbrajanie punktów
 • Montaż i konfiguracja urządzeń aktywnych
 • Pomiary 
 • Przygotowanie elementów montażowych
 • Prowadzenie kabla abonenckiego
 • Spawanie i pomiary sieci
 • Aktywacja i konfiguracja końcówki abonenckiej
 • Montaż złączy w studniach i na słupach
 • Spawanie złączy światłowodowych
 • Pomiary tras sieci
 • Decyzje administracyjne
 • Pozyskiwanie zgód
 • Procedury prawne
 • Monitoring sieci
 • Objazdy trasy sieci
 • Awaryjne przywracanie pracy
 • Serwis i konserwacja elementów infrastruktury