• Analiza potrzeb dotyczących punktów zagrożonych
 • Zaprojektowanie sieci kamer
 • Dostosowanie urządzeń do potrzeb 
 • Określenie czasu i parametrów niezbędnej rejestracji
 • Wsparcie w zakresie formalnym
 • Okablowanie światłowodowe
 • Okablowanie sieciowe
 • Doprowadzenia przyłączy elektrycznych
 • Instalacja szaf teleinformatycznych
 • Dostawa  i instalacja rejestratorów
 • Konfiguracja dysków i systemu rejestracji
 • Dostawa i instalacja kamer
 • Dostawa i instalacji peryferii tj.: panele sterujące, manipultory, głośniki
 • Instalacja i konfiguracja licencji 
 • Konfiguracja rejestratora lub rejestratorów
 • Optymalizacja obszaru obserwacyjnego
 • Konfiguracja stanowisk operatorskich
 • Szkolenia użytkowników
 • Połączenie z siecią zakładową bądź miejską
 • Konfiguracja urządzeń na potrzeby sieci Internet i Intranet
 • Konfiguracja systemu alarmów i powiadomień
 • Ustalenie zasad zdalnego dostępu