Numer wędruje wraz z pracownikiem.

 • Modelowanie logiki połączeń
 • Określenie działów i grup
 • Dobór optymalnych telefonów i innych urządzeń
 • Planowanie schematu numeracji
 • Planowanie schematu automatyzacji połączeń
 • Analiza kosztów i dobór rozwiązań
 • Ocena poziomu niezbędnej dostępności systemu
 • Obsługa kodeków HD
 • Wielopoziomowe kierownie i blokada połączeń wychodzących  w tym blokada numerów wychodzących (700, zagraniczne itp.)
 • Zapowiedzi i menu głosowe IVR
 • Odbieranie rozmów z innego telefonu – call pickup
 • Połączenia do grup telefonów z różnymi schematami dzwonienia - Hunt grupa
 • Kolejkowanie rozmów
 • Nagrywanie rozmów
 • Poczta głosowa z automatycznym powiadomieniem przez e-mail
 • Provisioning dla stacjonarnych aparatów telefonicznych (automatyczna konfiguracja)
 • Prezentacja numeru i blokowanie prezentacji CLIP i CLIR
 • Przekierowania rozmów – warunkowe i bezwarunkowe
 • Transfer połączenia (przełączenia)
 • Redukcja kosztów stałych
 • Bezpłatne połączenia między oddziałami
 • Mobilność i skalowalność
 • Możliwość przypisania numeru do pracownika bądź stanowiska
 • Automatyzacja dyspozycji połączeń w przypadku awarii
 • Zarządzanie przez Panel www 
 • Poziomowanie uprawnień w ramach grup
 • Aparaty telefoniczne
 • Systemy sekretarskie
 • Systemy telekonferencji
 • Bramy VoIP i GSM
 • Kolejkowanie połączeń
 • Automatyczne wielopoziomowe menu
 • Harmonogramy pracy central
 • Systemy masowego przyjmowania połączeń
 • Systemy masowych kampanii wychodzących
 • Kolejkowanie połączeń
 • Optymalizacja pracy operatora
 • Ocena efektywności operatorów
 • Odsłuchy rozmów online
 • Zaawansowane raportowanie
 • Pobieranie i zapis danych do baz danych
 • Wzbudzanie zdarzeń w zewnętrznych systemach na podstawie stanu połączeń
 • Sterowanie połączeniami na podstawie stanu zewnętrznych systemów
 • Informacje z systemów i podawanie danych do systemów na podstawie kodów z klawiatur
 • Harmonogramy zdarzeń telekomunikacyjnych
 • Raportowanie
 • Analiza umów
 • Wsparcie w negocjacjach z operatorami
 • Przeniesienia numerów
 • Obsługa numeru 112
 • Optymalny dobór taryf i stawek za połączenia