• Badanie otoczenia teleinformatycznego przedsiębiorstwa
 • Określenie potrzeb w zakresie ICT
 • Ocena dostawców, umów, zamówień
 • Modelowanie procesów informatycznych 
 • Udział w negocjacjach z dostawcami technologii i usług
 • Wsparcie prawne obszarze ICT
 • Zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zwinnych
 • Nadzór nad wykonawcami
 • Zarządzanie harmonogramem prac
 • Wsparcie merytoryczne 
 • Wsparcie techniczne
 • Ocena formalno prawna
 • Analiza długookresowa
 • Optymalny dobór zamówień do potrzeb i możliwości
 • Ocena poziomu technicznego realizowanych usług
 • Udział w testach
 • Optymalny dobór rozwiązań do potrzeb i możliwości zamawiającego
 • Analiza zagrożeń i zapobieganie im
 • Standaryzacja wymiany danych
 • Budowa interfejsów wymiany danych
 • Realizacja procesów integracji
 • Konwersja danych